Vznik a činnost Společnosti Jana Palacha ve Všetatech

 

Samotný vznik společnosti je datován již k lednu 1969, společnost tedy vznikla bezprostředně po smrti Jana Palacha. Příčinu vzniku společnosti představovala touha postavit Jana Palachovi pomník v jeho rodných Všetatech. Kovovou sochu měl vytvořit akademický malíř Olbram Zoubek. Aby mohl být tento záměr realizován, proběhla celonárodní sbírka. I přes úspěch sbírky všetatští nikdy dílo Olbrama Zoubka nespatřili, jeho kovová socha byla na příkaz komunistického režimu zničena. Činnost společnosti byla nakonec zastavena.

 

Společnost Jana Palacha byla znovuobnovena až po sametové revoluci v roce 1989. Od roku 1991 společnost každoročně pořádá pietní akt ve Všetatech, kde Jan Palach také společně se svou rodinou žil a kdy byly také v letech 1974 – 1990 uloženy jeho ostatky.