V České republice existují pouze dvě gymnázia nesoucí jméno Jan Palach ve svém názvu, a to gymnázium v Mělníce, kde Jan Palach studoval po ukončení povinné školní docházky na všetatské základní škole, a soukromé gymnázium v Praze 1. S oběma gymnázii Společnost Jana Palacha úzce spolupracuje, studenti obou gymnázií každý rok obohacují svými vystoupeními vzpomínkové akce k uctění památky Jana Palacha ve Všetatech. Na posledním pietním aktu ve Všetatech byla naše společnost pozvána ředitelem pražského gymnázia Mgr. Michalem Musilem na prohlídku své školy, nabídku jsem samozřejmě přijala a se zvědavostí očekávala, až se dozvím, z jakého důvodu bylo gymnázium založeno a na jakém principu celé škola funguje.

Gymnázium Jana Palacha v Praze vzniklo roku 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v Praze. U samotného vzniku gymnázia stál i současný ředitel Mgr. Michal Musil, který se jako čerstvý absolvent pedagogického oboru Učitelství anglického jazyka a tělesné výchovy na FTVS UK rozhodl se třemi svými kamarády založit jazykovou školu. Nakonec se tento prvotní nápad proměnil v založení malého gymnázia, které se pomalu, ale jistě začalo rozrůstat. Sám pan ředitel Musil na založení školy vzpomíná následovně: „Měl jsem pocit, že v 90. letech bylo možné snad vše. V 25 letech jsem se rozhodl založit společně se svými kamarády vlastní školu a nic moc nám v tom nebránilo. Pocházím z malého města a informace či zprávy o činu Jana Palacha se ke mně dostávaly se zpoždění až počátkem 80. let minulého století především z komunisty rušeného vysílání Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy. Teprve po sametové revoluci se o činu Jana Palacha začalo veřejně mluvit a naše generace v souvislosti s kontextem doby jeho oběti rozuměla. Rozhodli jsme se tak naši školu pojmenovat Gymnázium Jana Palacha.Potřebovali jsem však ještě souhlas rodiny, a tak jsme se obrátili na pana Jiřího Palacha, bratra Jana. Ten byl zpočátku zdrženlivý, ale možná nechtěl kazit naše nadšení a poskytl nám souhlas. Bylo to pro nás velmi zavazující. Po letech se byl u nás na gymnáziu podívat, bylo milé ukázat mu, co jsme na základě původní myšlenky vybudovali a kde se GJP nachází. Jsme rozhodně školou, která hrdě nese Palachovo jméno.“

Po úvodním rozhovoru mě pan ředitel provedl svým gymnáziem. Hned u vchodu je vystavena kopie pomníku Pocta Janu Palachovi od maďarského sochaře Andráse Becka, jehož originál je umístěn v mělnických Jungmannových sadech. S Janem Palachem se setkáváme také na interaktivní nástěnce, umístěné naproti vchodu do gymnázia. Pan ředitel Musil k ní dodává: „Snažíme se Jana Palacha našim studentům přiblížit, nikoliv je od něho oddalovat. Proto jsme zvolili moderní verzi výzdoby školy, která je neustále obměňována.“ Další výzdoba školy je již pevně v rukách studentů, prostor chodeb i učeben je dotvářen obrazy, fotografiemi či výrobky samotných gymnazistů. Na každém patře naleznete bannery informující o širokém spektru akcí, projektů a možností, jak se dále rozvíjet a vzdělávat. Pan ředitel mi rovněž ukazuje moderně vybavené učebny, které jsou prostorově menší, ale zato útulné. Ve škole nechybí ani místo pro odpočinek v podobě relaxačního koutku.

Od pana ředitele jsem se dále dozvěděla, že výuka na gymnáziu je obohacována o velké množství projektů. Každoročně například probíhá tzv. Labyrint poznávání, tedy soubor přednášek, které si připravují samotní profesoři gymnázia a které jsou zaměřeny vždy na jedno aktuální téma nejen naší společnosti. Studenti jsou tak motivováni přemýšlet o daných tématech z různých úhlů pohledu, poté mohou s profesory diskutovat a hlouběji se danou problematikou zabývat. Lednový měsíc 2019 nemohl na gymnáziu proběhnout bez programů věnovaných osobnosti Jana Palacha. Studenti měli možnost zhlédnout film Jan Palach od scénáristy Roberta Sedláčka a dále se zapojit do besedy s hercem Viktorem Zavadilem, který ve zmiňovaném filmu ztvárnil Jana Palacha. Pan ředitel k tomuto tématu dodává: „Naším cílem je poskytnout studentům potřebné informace k událostem pražského jara, sovětské okupaci a činu Jana Palacha, vytvoření finálního postoje je již na samotných studentech.“

Tímto děkuji panu řediteli Michalu Musilovi za prohlídku gymnázia, které na mne působí jako místo, kde je citát „Pro život, ne pro školu se učíme“ realizován v praxi.

Jana Beranová
Předsedkyně Společnosti Jana Palacha

Media
Gymnázium Jana Palacha