Hlavní proslov na pietním aktu k 50. výročí činu Jana Palacha pronesla Polana Bregantová, dcera sochaře Olbrama Zoubka. Právě do ateliéru Olbrama Zoubka v Salmovské ulici jsem se vydala nejen z pozice předsedkyně Společnosti Jana Palacha, ale také jako učitelka historie se svými studenty z pražského gymnázia EDUCAnet. Paní Polana Bregantová nás v ateliéru mile přivítala a také nás prostřednictvím hodinové přednášky obohatila o cenné informace týkající se nejen díla Olbrama Zoubka a jeho spojení s Janem Palachem, ale také týkající se samotné sochařské práce. Studenti měli možnost prohlédnout si nejvýznamnější sochařské počiny Olbrama Zoubka na vlastní oči, avšak tři sochy z dílny tohoto významného umělce se právě v současné době nacházejí na Kampě, kde probíhá výstava s názvem Síla činu. Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969-2009. Konkrétně se například jedná o sochu Jan z roku 1969. Výstava na Kampě probíhá od 19. ledna do 24. března 2019 a rozhodně stojí za návštěvu.

Po představení díla následoval prostor po dotazy studentů, kteří jej poměrně hojně využili, mimo jiné je například zajímalo, kde bral Olbram Zoubek hlavní inspiraci, jakým způsobem se dostal k odnětí posmrtné masky Jana Palacha či jak se lišilo jeho dílo od díla jeho ženy Evy Kmentové. Skupina tří studentek z 3. ročníku gymnázia (konkrétně Adéla Abrhámová, Viktorie Borisová a Kristýna Domečková) poté požádala paní Polanu Bregantovou o krátký rozhovor, na jehož základě studentky vypracovaly video věnované dílu Olbrama Zoubka. Jejich výslednou práci naleznete v příloze tohoto článku, stejně jako fotografie z návštěvy ateliéru.

Společně se svými studenty jsme se shodli, že prohlídka ateliéru a přednáška paní Polany Bregantové obohatila nás všechny. Jako učitelka dějepisu si kladu za primární cíl, aby mým studentům jména jako Jan Palach, Jan Zajíc či Olbram Zoubek nebyla neznámá.

Jana Beranová
Předsedkyně Společnosti Jana Palacha